Kayıtlar

Haziran, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Danimarka Eğitim Sistemi

Danimarka Eğitim Sisteminin Özellikleri Dünyanın en iyi eğitimli vatandaşlarının yaşadığı Danimarka'da eğitimin nasıl olduğuna dair kısa ama öz bilgileri paylaşmak isterim. Danimarka Eğitim Sistemi Danimarka'daki okullarda herkes kendi yeteneği doğrultusunda öğrenim görme imkanına sahiptir. Temel eğitim zorunludur ve 7 (6)-16 (15) yaşları arasında 9 yıl sürmektedir. 10'ncu sınıf isteğe bağlıdır. OECD verilerine göre Danimarka dünyada eğitime en çok harcama yapılan ilk beş ülke arasındadır. Ortalama sınıf büyüklüğü 20 kişidir. 4.-9. sınıflar arasında İngilizce zorunludur. 16-19 yaş grubu için “gençlik eğitim programları” uygulanmaktadır. Bunlar genel, teknik ve ticari, meslek eğitimi olmak üzere 3 gruba ayrılmakta ve staj programlarıyla da tamamlanmaktadır. Ortaöğretimden yükseköğrenime geçişte sınav sistemi bulunmamaktadır. Öğrencilerin ortaöğretim not ortalamaları ve gördükleri dersler yükseköğrenim programı seçiminde etkili olmaktadır. Ülkede yüksek eğ

Bulgaristan'da Anonim Şirketi Nasıl Kurulur.

Bulgaristan'da Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Olan Belgeler. 1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir) 2. Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda) 3. Ticaret Kanununun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı 4. AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 5. Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD’de yer alma kararı 6. Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde) 7. Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde ka

Bulgaristan'da LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

Bulgaristan'da Limited Şirketi Nasıl Kurulur. LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Olan Belgeler 1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir) 2. Şirket kuruluş sözleşmesi 3. Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (ortak tüzel kişi yabancı ise veya ortak tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 4. Tüzel kişinin ilgili organının limited şirkette yer alma kararı 5. Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı 6. Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri 7. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler 8. Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 Leva) 9. Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler 10. Özel yasaların gerektirdiği diğer b

Bulgaristan’da Şirket Kurmak

Bulgaristan'da Nasıl Şirket Kurulur? Bulgaristan’da Şirket Kurmak İçin Gerekenler. ŞİRKET KURULUŞU Bulgaristan’da firma kuruluşu Kayıtlar Ajansı’na bağlı Ticaret Sicili’ne kayıt ile gerçekleşir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü, şubeler için ise yaklaşık 2 haftadır. Türkiye’den farklı olarak ticaret ve sanayi odalarına kayıt gönüllülük esasına dayalıdır. Firmaya, Ticaret Sicili’ne kaydedilirken, Özel Tanımlama Kodu (Bulgarca kısaltması ЕИК (EİK)) denilen bir numara verilmektedir. Söz konusu numara 9 (dokuz) haneli olup tesadüfi olarak belirlenmektedir. Bu numara ile firma, Ticaret Sicili’ne kaydolduğu andan itibaren Ticaret Sicili’nden kaydı silinene kadar tanımlanmaktadır. KDV Kanununa göre kayıt yaptıran firmalara Ulusal Gelirler Ajansı “BG” ile başlayan KDV numarası vermektedir. Genellikle KDV numarasının devamı Kayıtlar Ajansı’nca verilen Özel Tanımlama Kodu ile aynıdır, ancak bu zorunlu bir koşul değildir. ŞİRKET TÜRLERİ Bulgaristan’da % 100 yaba

NORVEÇ ÜNİVERSİTELERİ - NORVEÇ'TE ÜNİVERSİTE OKUMAK

Norveç'de okumak istiyorum diyorsanız Üniversiteler hakkında bilgiler ve başvuru detayları burada. Avrupa ve dünyanın en iyi eğitim veren ülkelerinden biri olan Norveç yurtdışında üniversite okumak isteyen yabancı öğrenciler için ideal bir yer. Norveç üniversiteleri her yıl Türkiye'den de yüzlerce öğrenci kabul ediyor. BERGEN ŞEHRİNDEKI ÜNİVERSİTELER Bergen Sanat ve Dizayn Akademisi (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) www.khib.no Batı Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Høgskulen på Vestlandet) Yabancı öğrenciler için çeşitli alanlarda Master ve Doktora icin özel bölümler bulunmaktadır.  www.hvl.no   Norveç Ekonomi Okulu (Norges Handelshøyskole) www.nhh.no Bergen Üniversitesi . Norveç'in en önemli yüksek öğretim kurumlarından birisidir. www.uib.no BAŞKENT OSLO'DA BULUNAN ÜNIVERSİTELER Norveç Muzik Akademisi (Norges musikkhøgskole) Ülkenin en önde gelen müzik egitimi merkezidir. Müzik ile ilgili bir çok konuda hem akade

Bu blogdaki popüler yayınlar

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Danimarka Nerede - Danimarka Neresi

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Kırım Nerede - Kırım Neresi - Kırım'ın Haritalardaki Yeri

Polonya Nerede - Polonya Dünya Haritasında Yeri

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Türkiye'den Ukrayna'ya kaç saatte gidilir - İstanbul Ukrayna arası kaç saat sürer

Galler Nerede - Galler Dünyanın Neresinde

İsviçre Nerede - İsviçre Nerde - İsviçre Neresi

İrlanda Nerede - İrlanda Neresi - İrlanda Haritadaki Yeri