Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı'nı yırtma videosu

Irkçı Yunan milletvekili Türk Bayrağı'nı işte böyle yırttı!

Saygısız vekil  Ioannis Lagos Avrupa Parlamentosu'nda "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumunu ve Yunanistana verdigi zararlar hakkında konusurken konuyu Türkiyeye getirdi ve sanli bayrağımızı yırttı. Bu gereksiz adama Türkiye'nin dışında kendi ülkesi Yunanistan 'dan da büyük tepki geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin’in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, “Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.”

Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı'nı yırtma videosu

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK

Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere,  Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve
tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (5) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 25/02/2020 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl
Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR - NİTELİKLER
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için; Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak
adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b)
maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3
yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1-Yazılım Geliştirme Uzmanı (A): 
(3 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı
ücret ödenecektir.)
a)ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
b)C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil
ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c)Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri
konusunda tecrübeli olmak,
d)Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli olmak,
e)Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
f)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
g)Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
h)Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
i)Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j)Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
k)Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
l)TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
m)Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

2-Yazılım Geliştirme Uzmanı (B):
 (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı
ücret ödenecektir.)
a)ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojilerini iyi derecede bilmek.
b)C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil
ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c)Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End
teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d)Entity Framework ve/veya Entity Framework Core, LINQ konularında tecrübeli olmak,
e)Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
f)Kurumsal yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
g)Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
h)İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli
MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
i)Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında tecrübeli olmak,
j)Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
l)Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performansı yüksek kod yazabilme
konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
m)TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve CI-CD (Continuous
Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
n)Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

3-Yazılım Geliştirme Uzmanı (C): 
(1 Kişi-Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 katı
ücret ödenecektir.)
a)Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b)Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS projelerinde veya
Hastanelerde en az 3 yıl çalışmış olmak,
c)Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübeli olmak,
d)Güncel SUT ve hbys mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e)En az 10 kişilik hastane bilgi işlem ekip liderliği yapmış olmak,
f)En az 1 hastanenin hbys yazılımı geçişinde bulunmuş olmak,
g)İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
h)Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
i)Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda
bilgi sahibi olmak,
j)ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
l)Tercihen ALES (Sayısal) puanının 80 ve/veya üzeri olmak,
m)Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
n)Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak,
o)Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
p)Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak,

q)Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular 20/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi /ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,
2-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,
3-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir Belge,
(İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki
bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş
olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu
teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
4-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
5-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
6-KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
7-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
8-T.C. Kimlik Kartı örneği,
9-1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
10- SGK Hizmet Dökümü.

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI
Özel şartlar bölümündeki konular.

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan
adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)
3-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
6-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
7-KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
8-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
9-T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca
onaylanacaktır)
10-4 adet fotoğraf,
11-Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12-Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Şubat/2020 tarihli)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel
Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.127,04 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Bursa'da Otopark Görevlisi Aranıyor

Bursa BURULAŞ Daimi Çalışacak Personel Alacak.
Toplam 10 Kisi İşe Alınacak. Bursa'da yaşayan 30-45 yaş arası erkekler, mutlaka degerlendirmeli. Çünkü daimi bir iş.

ARANAN NİTELİKLER
En az ortaokul mezunu olmak
Ayakta durmaya engeli olmamak
Askerlik görevini tamamlamıs olmak
B Sinifi surucu belgesine sahip olmak
30-45 Yas aralıgında olmak

ÇALIŞMA ŞARTLARI
Yeri: Bursa ili sınırları icerisinde otopark alanları
Saatleri: Haftada en az 45 saat, Vardiyalı.

BAŞVURU İCİN GEREKLİ BELGELER
Nufuz cuzdani fotokopisi
Sabika kayıt belgesi (varsa adli sicil detayı ile birlikte)
Ogrenim belgesinin fotokopisi
İşkur kayıt belgesi
1 adet fotograf

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Son başvuru tarihi 19 Ocak 2020
Başvuru adresi: Odunluk Mahallesi, Akpinar Cad. No 6/1 Nilufer, Bursa

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İnönu Üniversitesi Hastanesine 100 kişi alınacak. 
Hemşireler ve Sağlık Teknikerleri aranıyor. İşte aranan şartlar ve başvuru bilgileri. 

İnönu Üniversitesi (Malatya) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edecektir.


HEMŞİRE
SAYI: 91 kişi (bayan erkek karışık) alınacak
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 2 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 4 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 4 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93


ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaslılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözlesmeli personel pozisyonuna iliskin yataklı
tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalısmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum
memuriyete giriste tam tesekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Basvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu sekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözlesmelerinin feshedilmesi veya sözlesme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözlesmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözlesmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler"  hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.

İlanda belirtilen sartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas
alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek
kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan basvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları tasımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI
İlan Tarihi : 13/01/2020
Başvuru Bitis Tarihi : 24/01/2020
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
7. Adli Sicil Kaydı
Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
ilan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Almanya Türk İşçi Alacak. Almanya'da Çalışmak İçin Kimler Başvurabilir? Türkiye'den Başvurular Nasıl Yapılır?

Almanya işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu yıl AB üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçi alınacak. Peki, Almanya işçi alımı şartları nelerdir?
PERSONEL ALIMI YAPILACAK ANA DALLAR
Kamyon ve Tır Şoförü
Hasta Bakıcı
Hemşire
Mühendis
Bilisim ve Bilgisayar Uzmanları
Aşçı
İnşaat İçşisi
Metal İçşisi
Ve daha bir çok sektör'de binlerce eleman alınacak


KİMLER BAŞVURABİLİR
20-45 yaş aralığında her Türk vatandaşı, sağlık engeli olmadığı sürece müracaat edebilir.

ARANAN ŞARTLAR
Başvuru yapmak istediginiz alana göre diploma, deneyim ve Almanca bilme gibi farklı şartları aranabilmektedir. Almanya diploma ve deneyim konusunda ciddi bir ülkedir.

MAAŞ
En az  2500 Euro

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Bütün başvurular buradan www.obm-turkiye.com yapılacak ve aranan şartlara, başvuru formlarına vs yine buradan ulaşılacak.