Kayıtlar

2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Fransa ve Fransızca Hakkında Bilgiler

Resim
Fransa, Avrupa'nın Batısında yer alan ve Avrupa'dakilerin dışında dünyanın birçok yerinde farklı topraklara da sahip olan dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Gerek uzun tarihinin sağladığı kültürel değerleri, gerek sağlam ekonomik yapısı ile dünyanın gündeminden düşmeyen ender ülkelerden. Bazılarına göre Avrupa'nın en güçlü devleti olarak gösterilen Fransa terör olaylarının da sıklıkla görüldüğü bir ülke... Yakın zamanda gerçekleştirilen tren ve Charlie Hebdo saldırıları ilgili terör olaylarının son tezahürleri... Yüksek terör ataklarına rağmen Fransa'nın turizm hacmi hiçbir surette düşmüyor. Şehrin başkenti Paris başta olmak üzere ülkenin hemen her yeri turist akınına uğruyor. Bu sebepledir ki şu an için yıllık 100 milyon turist ziyaretini elde edebilen Fransa dünyanın en çok turist çeken ülkesi konumunda... Turizm'den sağladığı ekonomik gelirin de çanak tutuyor olması bir yana, Fransa'nın gayri safi yurtiçi hasılası dünya çapında her yıl ilk beşe g

Almanya'da Yüksek Maaşla Konsolosluğa Personel Alınacak

Almanya'da iyi bir işim olsun diyorsanız ve Almancanız varsa bu firsatı mutlaka değerlendirmelisiniz. Hannover'deki Türk Konsolosluğu’na sınavla personel alınacak tır. BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir

Ukrayna'da Pasaportum Kaybolursa Ne Yapmalıyım?

Ukrayna'da gezerken pasaportunuzu kaybederseniz veya pasaportunuz çalınırsa yapmanız gerekenler çok basit ve fazla telaşa kapılmaya gereke yok. Böyle bir durumda yapmanız gerekenler; Tabiki öncelikle bir an önce polise bildirmelisiniz. Türkiyeye belgesiz dönemezsiniz, bunun için; Acilen Türkiye’ye dönmeniz gerekiyorsa Türkiye’ye dönüşünüzü teminen kullanılabilen bir seyahat belgesi olan “Geçici Pasaport” talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için, pasaport kaybına ilişkin olarak: Polis karakolundan alacağınız tutanak Nüfus cüzdanınızın aslı 1 adet biyometrik fotoğrafla Türkiye Büyükelçiliği (Kiev) Konsolosluk Şubesi’ne şahsen başvurmanız yeterli olacaktır. Geçici pasaportunuz başvurunuz akabinde hemen teslim edilebilmektedir. Eğer ; Ukrayna ’da yerleşikseniz ve kayıp pasaportunuz yerine yeniden pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsanız, yukarıda sayılan belgelerle Türk Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne şahsen başvurmanız yeterli olacaktır. Kaybından dolayı yapılan pa

Leton'ya Riga'da Çalışmak İster Misiniz?

Leton'ya'nın başkenti Riga'da çok yüksek maaşla çalıştırılacak eleman aranıyor. Türkiye Büyükelçiliği sınavla personel alacak . ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), 8. Çok iyi derecede Rusça, iyi derecede Türkçe bilmek (

Danimarka Eğitim Sistemi

Danimarka Eğitim Sisteminin Özellikleri Dünyanın en iyi eğitimli vatandaşlarının yaşadığı Danimarka'da eğitimin nasıl olduğuna dair kısa ama öz bilgileri paylaşmak isterim. Danimarka Eğitim Sistemi Danimarka'daki okullarda herkes kendi yeteneği doğrultusunda öğrenim görme imkanına sahiptir. Temel eğitim zorunludur ve 7 (6)-16 (15) yaşları arasında 9 yıl sürmektedir. 10'ncu sınıf isteğe bağlıdır. OECD verilerine göre Danimarka dünyada eğitime en çok harcama yapılan ilk beş ülke arasındadır. Ortalama sınıf büyüklüğü 20 kişidir. 4.-9. sınıflar arasında İngilizce zorunludur. 16-19 yaş grubu için “gençlik eğitim programları” uygulanmaktadır. Bunlar genel, teknik ve ticari, meslek eğitimi olmak üzere 3 gruba ayrılmakta ve staj programlarıyla da tamamlanmaktadır. Ortaöğretimden yükseköğrenime geçişte sınav sistemi bulunmamaktadır. Öğrencilerin ortaöğretim not ortalamaları ve gördükleri dersler yükseköğrenim programı seçiminde etkili olmaktadır. Ülkede yüksek eğ

Bulgaristan'da Anonim Şirketi Nasıl Kurulur.

Bulgaristan'da Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Olan Belgeler. 1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir) 2. Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda) 3. Ticaret Kanununun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı 4. AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 5. Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD’de yer alma kararı 6. Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde) 7. Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde ka

Bulgaristan'da LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

Bulgaristan'da Limited Şirketi Nasıl Kurulur. LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Olan Belgeler 1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir) 2. Şirket kuruluş sözleşmesi 3. Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (ortak tüzel kişi yabancı ise veya ortak tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise) 4. Tüzel kişinin ilgili organının limited şirkette yer alma kararı 5. Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı 6. Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri 7. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler 8. Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 Leva) 9. Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler 10. Özel yasaların gerektirdiği diğer b

Bulgaristan’da Şirket Kurmak

Bulgaristan'da Nasıl Şirket Kurulur? Bulgaristan’da Şirket Kurmak İçin Gerekenler. ŞİRKET KURULUŞU Bulgaristan’da firma kuruluşu Kayıtlar Ajansı’na bağlı Ticaret Sicili’ne kayıt ile gerçekleşir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü, şubeler için ise yaklaşık 2 haftadır. Türkiye’den farklı olarak ticaret ve sanayi odalarına kayıt gönüllülük esasına dayalıdır. Firmaya, Ticaret Sicili’ne kaydedilirken, Özel Tanımlama Kodu (Bulgarca kısaltması ЕИК (EİK)) denilen bir numara verilmektedir. Söz konusu numara 9 (dokuz) haneli olup tesadüfi olarak belirlenmektedir. Bu numara ile firma, Ticaret Sicili’ne kaydolduğu andan itibaren Ticaret Sicili’nden kaydı silinene kadar tanımlanmaktadır. KDV Kanununa göre kayıt yaptıran firmalara Ulusal Gelirler Ajansı “BG” ile başlayan KDV numarası vermektedir. Genellikle KDV numarasının devamı Kayıtlar Ajansı’nca verilen Özel Tanımlama Kodu ile aynıdır, ancak bu zorunlu bir koşul değildir. ŞİRKET TÜRLERİ Bulgaristan’da % 100 yaba

NORVEÇ ÜNİVERSİTELERİ - NORVEÇ'TE ÜNİVERSİTE OKUMAK

Norveç'de okumak istiyorum diyorsanız Üniversiteler hakkında bilgiler ve başvuru detayları burada. Avrupa ve dünyanın en iyi eğitim veren ülkelerinden biri olan Norveç yurtdışında üniversite okumak isteyen yabancı öğrenciler için ideal bir yer. Norveç üniversiteleri her yıl Türkiye'den de yüzlerce öğrenci kabul ediyor. BERGEN ŞEHRİNDEKI ÜNİVERSİTELER Bergen Sanat ve Dizayn Akademisi (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) www.khib.no Batı Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Høgskulen på Vestlandet) Yabancı öğrenciler için çeşitli alanlarda Master ve Doktora icin özel bölümler bulunmaktadır.  www.hvl.no   Norveç Ekonomi Okulu (Norges Handelshøyskole) www.nhh.no Bergen Üniversitesi . Norveç'in en önemli yüksek öğretim kurumlarından birisidir. www.uib.no BAŞKENT OSLO'DA BULUNAN ÜNIVERSİTELER Norveç Muzik Akademisi (Norges musikkhøgskole) Ülkenin en önde gelen müzik egitimi merkezidir. Müzik ile ilgili bir çok konuda hem akade

Münih'de Türk Konsolosluğunda İş İmkanı

Almanya'da Çalışnmak İster Misiniz? Münih kentindeki Türk Başkonsolosluğu personel alacak. Başvuru detayları ve sınav bilgileri için lutfen dikkatle okuyunuz. T.C. Münih Başkonsolosluğu sınavla 2 adet Sözleşmeli Sekreter alacak. BAŞVURU YAPACAKLARDA ARANAN NİTELİKLER 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya’da lise düzeyinde mezuniyet için “Abitur” veya “Fachabitur” tamamlamış olmak), 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında

Finlandiya Göçmenlik Bilgileri

Finlandiya'ya Yerleşmek İsteyenler, Finlandiya'da Yaşamak İsteyenler, Finlandiya'da Çalışmak İsteyenler ve Finlandiya'ya Sığınmak İsteyenler için bilgiler. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Finlandiya sadece maddi olarak sağladığı refahın yanısıra eğitim alanındaki üstün başarısı, kadın erkek eşitliğinde ve temel hak ve özgürlükler bakımından Avrupa'nın en önde gelen yerlerinden biri olmasıyla da bütün coğrafyalardan her ırktan her milletten milyonlarca göçmeni kendine çeken bir ülkedir. Fakat küçük bir ülke olması sebebiyle buraya herkesin elini kolunu sallayarak gelip yerleşmesi tabiki pek de kolay degil.. Bunun icin bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşlemler çoğu zaman zor ve karmaşık gibi görünse de sizden istenenleri tam olarak yerine getirdi inizde aslında her şeyin ne kadar kolay oldugunu anlıyorsunuz. En cok sorulan sorulardan bir kaçına cevap verelim: Finlandiya'da tanıdığım biri var, beni oraya istetebilir mi? Fin

Azerbaycan Neresi - Azerbaycan Nerde

Resim
Azerbaycan Nerededir? Dünyanın Neresindedir? Kardeş ülke, kardeş devlet Azerbaycan'ı hepimiz biliriz ve bir şekilde sık sık ismini sürekli duyarız. Ama sokağa çıkıp sorsak nerdedir bu Azarbaycan diye, çoğu kimse tam olarak bilmez, yerini tarif edemez. Haritalara göz atarak yerini bulalım Asya ile Avrupa'nın kesiştiği yerde, Kafkaslarda bir ülkedir Azebaycan Cumhuriyeti. Kafkasların en büyük ülkesi olan Azerbaycan'ın komşuları ; Kuzeyde Rusya, batıda Ermenistan, kuzeybatıda Gürcistan. Bir de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti var. Burası Azerbaycana bağlıdır. O da Ermenistan ile Iran'ın arasında kalıyor.

Yurt Dışı Oyları - Hangi Ülkede EVET Çıktı Hangi Ülkede HAYIR Çıktı

Yurtdışında yaşayan Türklerin referandum sonuçları burada. 2017 Referandumunda yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının kullandıkları oylar sayıldı ve aşağıdaki sonuçlar çıktı. Ortada çok ilginç rakamların çıktıgı yerler var. Mesela Lübnan, Katar, Çekya Gibi..  Genel sonuçlarda Türkiye dışında yaşayan ve oy kullanması yasal hakkı olanlardan 831 bin 043'ü EVET derken HAYIR diyenlerin sayısı ise 575 bin 288'de kaldı. ABD Evet: yüzde 16.20 Hayır: yüzde 83.80 ALMANYA Evet: yüzde 63.07 Hayır: yüzde 36.93 ARNAVUTLUK Evet: yüzde 41.80 Hayır: yüzde 58.20 AVUSTURALYA Evet: yüzde 41.82 Hayır: yüzde 58.18 AVUSTURYA Evet: yüzde 73.23 Hayır: yüzde 26.77 AZERBAYCAN Evet: yüzde 38.31 Hayır: yüzde 61.69 BAHREYN Evet: yüzde 13.56 Hayır: yüzde 86.44 BELÇİKA Evet: yüzde 74.98 Hayır: yüzde 25.02 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Evet: yüzde 13.31 Hayır: yüzde 86.69 BİRLEŞİK KRALLIK (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda)

Avrupa Dillerinde Nisan Ayı

Nisan ayı başka dillerde nasıl söyleniyor? Avrupa ülkelerinde Nisan ayına ne deniyor? Baharın gelişini en güzel gösteren ay olan Nisan , sadece bizde degil,  Avrupa'nın her yerinde adeta bayram havasında söylenen bir sozcüktur. Nisan İngilizcede April'dir ve Avrupa'da konuşulan dillerin çogunda hemen hemen aynı şekilde söylenir. Tabi bazı yerlerde küçük ses veya harf farkıyla. Sadece bir kaç ülkede tamamen farklıdır. April İngiltere, Norveç, İsveç , Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Slovakya , Slovenya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Malta, Sırbistan. April kelimesinin değişik versiyonları bir çok ülkedeki yüzlerce etnik dillde mevcuttur. Burada her bir birine avrupaulkeleri.com yer vermedik. Çünku neredeyse sınırsız sayida farklı bölgelerde kullanılan hemen hemen aynı sözcükler bunlar.  Romalılar bu aya Aprilis demişler. Latince'deki açmak; yani çicek açması anlamında kullanılmış. Bugünkü versiyonlarının çoğu buradan türemiştir. Aprili

Rotterdam Nerede - Rotterdam Neresi

Resim
Rotterdam Şehri Nerededir?  Son ayların olay kenti, binlerce Türke ev sahipliği yapan Avrupa'nın en büyük limanı ünvanının sahibi Rotterdam 'ın tam olarak nerede olduğunu biliyor musunuz? Hollanda'nın en büyük şehirleri arasinda yer alan Rotterdam , Hollanda'nın güneyindedir. Tam okun ucunda bulunuyor Hollanda'ya Neden Hollanda Diyoruz? Başka Bir İsmi Daha Var Mı?

İngiltere'nin İlleri Haritası

Resim
İngiltere'deki Şehirlerin Yerlerini Gösteren Harita. Manchester İngiltere'nin neresinde? Leeds nerede bulunuyor? Liverpool İngiltere'de nerde acaba? Büyük Britanya'nın en büyük kentlerini bu haritada görebilirsiniz.   En Büyük Şehirlerin Nüfuslarına Buradan Bakabilirsiniz

İngiltere'nin En Büyük Şehirleri - Britanya'daki En Büyük Yerler

İngiltere bir çok büyük şehre sahiptir. Burada ülkenin en kalabalık 15 kentine yer verdik. Anglo-Sakson istilasından itibaren Avrupa'da en yogun nüfus artışının yaşandığı yerlerden birisi olan Britanya'da özellikle sanayi devriminden itibaren bu artis cok hızlı boyutlara ulaştı. Son 30 yılda ise tüm gelişmiş Avrupa ülkeleri gibi nüfusu duraklayan Birleşik Krallık hala kıtada az da olsa nüfusu surekli artan ulkelerden birisidir. Not> Yazının doğru başlığı " Birleşik Krallık'ın En Büyük Şehirleri " olmalıydı, fakat Türkiye'de biz bu devlete kısaca İngiltere dediğimiz icin bu ismi kullandık. Listede İskoçya ve Galler'den de şehirler göreceksiniz. Ayrıca listeleri görmek için: İskoçya'nın en büyük kentleri Galler'in en kalabalık şehirlerini Kuzey İrlanda'daki en nüfuslu yerler En son sayımlara göre ise merkezlerdeki rakamlar şöyle  (kolay okunması ve akılda kalması icin küsüratlar yuvarlanmıştır.  Kaynaklar:  Britanya Istatist

Avrupa'nın En Büyük Yolcu Limanları

Avrupa'da en çok yolcu gelen limanlar. Avrupa'daki limanların yolcu sayısı ve kapasiteleri. Medeniyetin beşiği olan Akdeniz ve dünya ticaretinin en büyük oyuncularının yer aldığı Kuzey denizleri Avrupa kıtasını cevrelemektedir hemen hemen bütün kıyılarında çok yogun bir yolcu trafiği yaşanmaktadır. Özelikle son yüzyılda turizmin gelişmesi ile bu trafik her gecen gün artmaktadır. Artık deniz yoluyla insanlar sadece bir yerden bir yere tasınmıyor, aynı zamanda binlerce yolcu kapasiteli dev seyahat gemileri bir çok limanı kısa süreli ziyaretler için bir birine bağlıyor. Kıtanın en fazla yolcu gelen giden limanlarına bakalım şimdide. (Yolcu sayıları milyon olarak belirtilmektedir) Dover Limanı , İngiltere 13.1 Sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da en çok yolcu kabul eden limanı olan Dover, 1606 yılında açıldı. Britanya'yı Fransa ve tüm kıtaya bağlayan limanın yıllık yolcu sayısı 15 milyonun üstündedir. Yanısıra milyonarca otomobil, kamyon ve otobüs de yine burayı ku

Avrupa'nın En Büyük Limanları

Resim
Avrupa'daki En Büyük Yük ve Konteyner Limanları. Dünya ticaretinde büyük bir paya sahip olan Avrupa hem diger kıtalara sattıgı ürünlerin hem de yerkürenin dort bir yanından ithal ettigi malların ulaşımını en cok deniz yoluyla karsılasmaktadır. Bu nedende kuzeyden güneye 3 tarafı denizlerle çevrili olan Avrupa'nın bir çok ülkesi oldukça büyük kapasiteli limanlar insaa etmek zorunda kalmıştır Çok eskiden beri tarihin en işlek limanlarının pek çoğu yıllar icerisinde kapasitelerini sürekli artırarak bugün de aynı şekilde kıtanın en önemli konteyner limanları olmaya devam ediyorlar. 1. Rotterdam, Hollanda Rotterdam Limanı sadece Avrupa değil, aynı zamanda dünyanın da en büyük limanıydı; fakat son 30 yıldır Asya'daki devasa ticari sıçrama ile birlikte hızla büyüyen Singapur ve Şanghaya bu ünvanını kaptırmak zorunda kaldı. 2. Antwerp, Belçika Antwerp Limanı .  Avrupa'nin bir çok yerine ulaşmak için önemli bir stratejik mevkiye sahip olan Antwerp bu avantajını iyi avr

Yunanistan'da Osmanlı Camisi Yandı

Resim
Yunanistan'daki Beyazıt Camisi yandı. Peki neden? Yoksa kundakladılar mı? Dimetoka kentindeki Beyazıt Camisi’nde 21 Mart gecesinde yangın çıktı. 15'inci yüzyıldan kalma Osmanlı camisi, nedeni henüz belirlenemeyen yangında büyük zarar gördü. Çelebi Mehmet Camisi olarak da bilinen Beyazıt Camisi, Balkanlar’daki en önemli tarihi Osmanlı eserleri arasındadır. Yunanistan Kültür Bakanlığınca koruma altına alınan ve ibadete kapalı olan camide son iki yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyordu. Bu meşhur yapı 14'üncü yüzyılın sonlarına doğru Sultan I. Beyazıt’ın emriyle inşa edilmeye başlandı ve Sultan I. Mehmet tarafından 1420 yılında caminin inşası tamamlandı.

Fransa Vizesi Almak Kolaylaştı - Fransa Bekle Bizi

Fransa artık Türklere kolay vize veriyor.  Parise, Monakoya, Marsilyaya , Dijona, Gronobleye, Strasbourga, Nantese kısaca Fransa'da nereye gitmek isterseniz artık nerede kalacagınızı sormadıkları gibi uzun süreli ve alması çok kolay vizeler de veriyorlar. Ayrıca vize yenileme işlemleri de yeni baştan başvuru gerekmeden ve şahsen gelmeden kolayca yapılabiliyor Geçenlerde (21 Mart 2017) Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach sunlari soyledi; vizede kabul koşullarının hafifletildiğini ve prosedürün sadeleştirildiğini belirterek, 2012'den itibaren Fransa vize politikasını değiştirdi ve gelişmekte olan ülkelere, özellikle de Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırıldı dedi. Reddedilen vize başvurularının yüzde 3 düzeyine gerilediğini belirten Başkonsolos, bu retlerin de çoğunlukla dosyalardaki eksik bilgi veya evraklardan dolayı olduğunu ve vizelerin 72 saat içinde verilmeye başlandığını ifade ederek, Fransa'nın en hızlı vize veren ülke olduğunu belirtti.

Fransa'da Konsoloslukta Çalışmak İsteyenler

Paris Türk Konsolosluğu Personal Alacak. Fransa'da yaşayan Türkler veya Parise yerleşmek isteyenler için müthiş bir iş fırsatı sunuluyor. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreter alımı yapacak. KİMLER BAŞVURABİLİR 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan

Peri Bacalarının Gizemi - Kapadokya Nasıl Oluştu

Resim
Kapadokya'nın Sırları . Peri Bacalarının İlk Defa Yayınlanan Gerçek Tarihi . Göreme ve Ürgüp'de tarihte neler oldu? Kapadokya'da aslında nasıl olaylar gercekleşti. Erciyes Dağı'nın gizemli tarihi. Yeraltı şehirlerinin bilinmeyen gerçekleri. Hasan Dağı'nın Kapadokya icin önemi nedir. Teke Tek Celal Şengör ve Attila Çiner bugüne kadar bilinmeyenleri anlatıyor.

Slovence Biliyorsanız Büyükelçilikte Çalışabilirsiniz

Türkiye'nin Ljubljanada'daki Büyükelçiliği personel alacak. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Türk Büyükelçiliği’nde boşta bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2.Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, 3.En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6.Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek ada

Hırvatistan Nerede - Hırvatistan'nın Haritalardaki Yeri

Resim
Hırvatistan Dünyanın Neresinde. Hırvatistan Neresi? Buradaki haritalarda bu gizemli ülkenin tam olarak nerede olduğunu inceleyeceğiz. Yugoslavya'nın ayrışması ile birlikte adını cok daha sık duydugumuz, futbolunu yakından tanıdığımız Hırvatistan aslında bizlere cok da yabanc ı  bir yer değil. Avrupa'nın güneyinde, Adriyatik kıyısındaki bu güzel memleketin yerine bir de harita üzerinde bakalım. Ok ile gosterilen yer icin de Croatia yazan, ok ile belirlenmiş yer

Yurtdışında Hastalanırsanız Nereyi Aramalısanız? - Konsolosluklar Sizin İçin Ne Yapabilir?

Yurtdışı seyahatinizde başınıza bir şey gelir ve hastaneye yatarsanız, veya ağır bir şekilde hastalanırsanız ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? İnsanın başına her an her yerde kotü bir şey gelebilir ve sağlığımız ciddi sekilde tehlikeye girebilir. Bu durumda nerede olursak olalım mutlaka en yakın hastane veya herhangi bir sağlık kurulusuna gitmeliyiz. Peki ya daha sonra? Bulunduğumuz yerdeki Türk Büyükelçiliği veya Türk Konsolosluğu size yardim edebilir mi? Devletimiz (Dış İşleri Bakanlığı) yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına bu konuda şunu söylüyor; - Hastaneye yatırıldığınıza ve yardıma ihtiyacınız olduğuna dair bilgininin Büyükelçiliğimize, Başkonsolosluğumuza ve/veya Bakanlığımıza ulaşmasını müteakip en kısa zaman içinde sizinle temasa geçeriz ve durumunuzla ilgileniriz. - Bir suç neticesinde hastaneye yatırılmanız hâlinde durumunuzla ilgileniriz. Yurtdışında Pazaportunuzu Kaybederseniz veya Çalınırsa Ne Yapmalısınız? - Talep etmeniz hâlinde, sağlık durum

Yurtdışında Pasaportunuz Çalınırsa veya Kaybolursa Ne Yapmalısınız

Yurtdışında Pazaportunuzu Kaybederseniz Nereye Gitmelisiniz? Ne Yapmalısınız? Yabancı bir ülkedeyken mutlaka ama mutlaka en çok dikkat etmemiz gereken sey pasaportunuza sahip çıkmak olmalıdır. Yurtıdısında bulundugunuz sürece pasaportunuz sizin her seyinizdir.  Bu nedenle bu konuda herkesin bilincli olması gerekiyor.  Peki ya kaybettiniz veya bir kapkaççıya çaldırdınız... Şimdi ne olacak? Eğer pasaportunuz çalınırsa, derhal yerel polise başvurunuz ve pasaportunuzu kaybettiğinize dair bir belge alınız (Bu bildirimi yapmanız avrupaulkeleri.com pasaportunuzun üçüncü şahıslarca yasadışı kullanımı halinde haklarınıza zarar gelmemesini de sağlayacaktır.) Bu belge ile en yakın Türk Büyükelçiliğine ve Konsolosluğuna giderek yeni pasaport başvurusu yapabilir veya Türkiye’ye dönüşünüzü teminen geçici pasaport alabilirsiniz. Burada da bir kez daha gördügümüz gibi, hangi ülke olursa olsun gitmeden once oradaki Türk elçiliğinin ve konsosoluklarının adres ve telefonlarını mutlaka bir yere not

Bu blogdaki popüler yayınlar

Danimarka Nerede - Danimarka Neresi

Portekiz Neresi - Portekiz Nerede

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Polonya Nerede - Polonya Dünya Haritasında Yeri

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Kırım Nerede - Kırım Neresi - Kırım'ın Haritalardaki Yeri

Türkiye'den Ukrayna'ya kaç saatte gidilir - İstanbul Ukrayna arası kaç saat sürer

Galler Nerede - Galler Dünyanın Neresinde

İsviçre Nerede - İsviçre Nerde - İsviçre Neresi

İrlanda Nerede - İrlanda Neresi - İrlanda Haritadaki Yeri