ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Erciyes Üniversitesi Persinel Alımı İlanı. Kimler Başvurabilecek, Kaç Kişi Alınacak.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde gorevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.


HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 01
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 20
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden
veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu
lisans programlarından mezun olmak,
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi’nde istihdam edilecek.)




SAĞLIK TEKNIKERI

BAŞVURU KODU: 02
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Odyometri Bölümünden Mezun Olmak.
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi’nde istihdam edilecek.)


BAŞVURU TARİHİ: 11/02/2020
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 25/02/2020

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,


c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,


d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


e) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.


g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 



2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.


4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.


5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.


6- 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 1. maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7-Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır. 






BAŞVURU SEKLİ VE YERİ

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru
yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



BAŞVURU TARİHİ: 11/02/2020
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 25/02/2020


BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden  ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi
2- LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonucu (Barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi
5- Fotoğraf (1) Adet
6- İş Talep Formu

Belçika Nerede - Belçika Neresi - Belçika Harita

Belçika Haritada Nerede. Belçika Dünyanın Neresinde?

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeligi sürecinde adını en çok duydugumuz ülke Belçika'dır herhalde. Ozellikle başkenti Brüksel'in Avrupa'nın ve NATO'nun merkezi olusu, Belçikayı bir şekilde hemen hemen her gün duymamıza, konusmamıza neden oluyor. Ayni zamanda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Belçika tam olarak nerede bulunuyor biliyor muyuz?

30,528 km²'lik bir alanı kaplayan (Turkiye'den neredeyse 20 kat kucuk) Belçika Hollanda, Fransa, Lüksemburg ve Almanya komşudur. Kuzeybatısı boydan boya Atlas Okyanusu'na kıyısıdır.



Dünya üzerindeki yeri
Belçika Dünyada Haritada Yeri



Avrupa'daki yeri
Belçika Avrupa'da Nerde


Komşuları (Netherland-Hollanda, Germany-Almanya)
Belçika Komşuları Harita

AVRUPA'DA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MAAŞLI ÜLKELER

Avrupa Birliği ülkelerinin asgari ücret bilgileri,  en yüksek ve en düşük olduğu yerler. 

27 üyeli birligin bazılarında asgari ücret sektörden sektöre veya iş kosullarına veya sendikaların bağımsız anlaşmalarına göre değişilebiliyor. O yüzden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İsveç ve bazı diğer ülkeler burada yer almıyor.


Dağılıma dikkatlice baktığımızda en dikkat çekici detay olarak karsımıza şu çıkıyor; Avrupa Birliğinde asgari ücretler genellikle doğuda 600 € 'nun altında iken ve kuzeybatısında ise 1500 €' dan fazla. Bir diger önemli detay ise; AB'deki en yüksek asgari ücret ( Lüksemburg ) en düşükten (Bulgaristan) neredeyse 7 kat daha fazladır.

AB genelinde asgari ücret seviyeleri 3 gurup oluşturuyor. 

Doğu Grubu
Bu bölgedeki ülkelerin belirledikleri asgari ücretler 300-600 euro arasında bulunuyor ( en düşük Bulgaristan 312 Euro - Polonya 611 Euro)

Güney Grubu
Bu grupdaki ülkelerde ise çıta biraz yükseliyor ve 700-1000 seviyesine ulaşıyor ( en düşük Portekiz 741 Euro - İspanya 1050 Euro)

Batı ve Kuzey Grubu
Bu bölgedeki ülkeler çalışanlara en yüksek ücretlerin verildigi yerler. Hepsi de asgari ücretler 1500 Euro'nun uzerinde ( en düşük Fransa 1500 Euro - Lüksemburg 2142 Euro )



(Bu arada bir karşılaştırma olarak da şu bilgiyi de verelim, Amerika Birleşik Devletleri ulusal asgari ücreti 1119 Euro)

AVRUPA'DA EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEKE ASGARİ ÜCRET SIRALAMASI
Bulgaristan (312 €) 
Letonya (430 €)
Romanya (466 €)
Macaristan (487 €)
Hırvatistan (546 €)
Çekya (575 €)
Slovakya (580 €)
Estonya (584 €)
Litvanya (607 €)
Polonya ( € 611)
Portekiz (741 €)
Yunanistan (758 €)
Avrupaulkeleri.com (765 €)
Malta (777 €)
Slovenya ( 941 €)
İspanya (1 050 €)
Fransa (1 539 €)
Almanya (1 584 €)
Belçika (1 594 €)
Hollanda (1636 €)
İrlanda (1.656 €)
Lüksemburg (2 142 €)


Harita üzerinde Avrupa genelinde nerelerde ne kadar asgari ücret ödendigini görebilirsiniz.
Avrupa Birliginde asgari ücretler

Avrupa Hattında Çalıştırılmak Üzere TIR ŞOFÖRLERİ Alınacak

Uluslararası Tır Şoförü Aranıyor

Eskişehir'deki bir Uluslararası Nakliyat firmasına Avrupa hattında çalıştırılmak üzere TIR ŞOFÖRLERİ alınacaktır.


Aranan Nitelikler
Daha önceden yurt dışına tır şoförlüğü yapmış,
Dijital ehliyeti ve mesleki belgeleri tam olan,
En az 1 yıl deneyimli

Müracatlar şirketin web sitesi üzerinden iş başvuru kısmından yapılabilir : www.seyyah.com.tr/isbasvuruformu

Uluslararası Tır Şoförü Aranıyor