Finlandiya İltica Başvurusu

Finlandiya'ya İltica Başvurusu Nasıl Yapılır? Finlandiya Türkiye'den Mülteci Kabul Ediyor Mu? Finlandiya'ya Sığınmacı Olarak Nasıl Gidilir?

Finlandiya İltica Başvurusu

Finlandiya'ya İltica Etmek İsteyenler

Finlandiya her sene dünyanın her yanından belli sayıda mülteci kabul ediyor. Finlandiya'ya sığınmak isteyenlerin sayısıları her gecen yıl çok yüksek sayılarda artmaktadır. Bu yüzden hükümet kabul edeceği sığınmacıların sayılarına kota getirdi. Bu biraz kötü bir haber gibi anlaşılsada aslında dünyanın en iyi yaşam standartlarına sahip ülkelerinden birisi olan Finlandiya'ya gercekten samimi olarak yaşamaya gitmek isteyenler icin iyi bir gelişme. Cünkü artık daha iyi düşünülmüş, daha kaliteli  yontemlerle yeni mültecileri kabul edecekler.


Finlandiya'da iltica başvurusunda nasıl bulunabilirim?

Finlandiya'ya vardığınızda veya kısa bir süre sonra şahsen polise veya sınır kontrolüne sığınma başvurusunda bulunmalısınız.

Yurtdışındaki Finlandiya temsilciliklerinde veya aracılığıyla veya yurtdışından posta veya e-posta yoluyla iltica başvurusunda bulunamazsınız.


Finlandiya'da sığınma başvurusunda bulunabilmem için kağıtları bana Türkiye'ye gönderebilir misiniz?

Yurt dışından posta ya da e-posta ile başvuru mümkün olmadığı için başvuru evraklarını gönderemiyoruz.


İltica başvurusunu ne zaman, nereye ve nasıl yapabilirsiniz?

Finlandiya'ya vardığınızda, derhal sığınma başvurusunda bulunmak istediğinizi sınır kontrol yetkililerine veya polise bildirin.

Bir sınır kontrol görevlisi veya bir polis sizi sığınmacı olarak kaydedecektir. Bilgi defterine temel bilgilerinizi girecek ve parmak izlerinizi, imzanızı ve fotoğrafınızı alacaktır. Bunlara biyometrik tanımlayıcılar denir. Diğer bilgi kayıtlarında da gerekli kontrolleri yapacaktır.

Yetkili sığınma başvurunuzu aldıktan sonra, bir kabul merkezine yönlendirileceksiniz.

Finlandiya'ya kabul edilen mülteciler
1990-2020 yılları arasında Finlandiya'ya kabul edilen sığınmacı/mülteci/ilticacı sayısı

Bu asamadan sonraki uygulamaları, yapmanız gerekenleri, size verilen hakları kabul edilme prosedurunu ve daha detaylı bilgilere buradan https://migri.fi/en/applying-for-asylum ulasabilirsiniz.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI

Mersin Üniversitesi Personel Alımı. Mersin Üniversitesi Hastanesi Personel Alacak. 


Mersin Üniversitesi Araştırma Hastanesi Hemşire, Diyetisyen, Ebe, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Personeli alacak. 


174 Sözleşmeli Personel AlınacakNASIL BAŞVURULACAK - YERİ VE ZAMANI
Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta yoluyla yapacaklardır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış
hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.İstenilen Belgeler, Aranan Şartlar ve detaylı bilgi icin https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?38c151dd-de05-44c1-be48-ea067788cb32&kk=550

İletişim
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN
http://www.mersin.edu.tr/
Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35029-35030-35031)

Mersin Üniversitesi Hemşire Alacak


Mersin Üniversitesi Hastanesi Diyetisyen Alacak

Mersin Üniversitesi Röntgen Teknisyeni Alacak

Fizyoterapost, Psikolog, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ALINACAK

Sağlık Teknikeri işe alinacak

LABORANT ALINACAKİsveç'te Türk öğrencilerin oturum izni kuralları değişti

İsveç'e Okumaya Gidenlere İyi Bir Haberimiz Var

İsveç hükümeti yabancı öğrencilerin ülkede kalabilmeleri konusunda bazı yeni yasalar getirdi.  Buna göre İsveç'te eğitim gören yabancı öğrencilere, okulun bitmesini takriben iş aramak için bir yıla kadar oturum izni verilecek. Bu yeni kurallardan Türk öğrenciler de yararlanabilecek.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden daha çok öğrenci ve araştırmacı çekmek, burada eğitim görenlerin kalmasını ve iş aramasını kolaylaştırmak ve böylelikle bilgiyle inovasyonu teşvik etmek amacıyla getirilen yeni yasa eskiden 6 ay olan bu süreyi 1 yıla çıkardı. İsveç tüm yabanc öğrenciler gibi Türkiye'den gelen öğrencilere de ayni hakları tanıyor. Yani artık okul sonrası iş aramak ya da kendi işlerini kurmak isterlerse oturumlarını 1 yıl daha uzatma hakkına sahip.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Erciyes Üniversitesi Persinel Alımı İlanı. Kimler Başvurabilecek, Kaç Kişi Alınacak.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde gorevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.


HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 01
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 20
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden
veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu
lisans programlarından mezun olmak,
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi’nde istihdam edilecek.)
SAĞLIK TEKNIKERI

BAŞVURU KODU: 02
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Odyometri Bölümünden Mezun Olmak.
(Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi’nde istihdam edilecek.)


BAŞVURU TARİHİ: 11/02/2020
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 25/02/2020

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,


c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,


d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


e) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.


g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.


4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.


5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.


6- 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 1. maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7-Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır. 


BAŞVURU SEKLİ VE YERİ

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru
yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.BAŞVURU TARİHİ: 11/02/2020
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 25/02/2020


BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden  ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi
2- LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonucu (Barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi
5- Fotoğraf (1) Adet
6- İş Talep Formu

Belçika Nerede - Belçika Neresi - Belçika Harita

Belçika Haritada Nerede. Belçika Dünyanın Neresinde?

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeligi sürecinde adını en çok duydugumuz ülke Belçika'dır herhalde. Ozellikle başkenti Brüksel'in Avrupa'nın ve NATO'nun merkezi olusu, Belçikayı bir şekilde hemen hemen her gün duymamıza, konusmamıza neden oluyor. Ayni zamanda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Belçika tam olarak nerede bulunuyor biliyor muyuz?

30,528 km²'lik bir alanı kaplayan (Turkiye'den neredeyse 20 kat kucuk) Belçika Hollanda, Fransa, Lüksemburg ve Almanya komşudur. Kuzeybatısı boydan boya Atlas Okyanusu'na kıyısıdır.Dünya üzerindeki yeri
Belçika Dünyada Haritada YeriAvrupa'daki yeri
Belçika Avrupa'da Nerde


Komşuları (Netherland-Hollanda, Germany-Almanya)
Belçika Komşuları Harita

AVRUPA'DA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MAAŞLI ÜLKELER

Avrupa Birliği ülkelerinin asgari ücret bilgileri,  en yüksek ve en düşük olduğu yerler. 

27 üyeli birligin bazılarında asgari ücret sektörden sektöre veya iş kosullarına veya sendikaların bağımsız anlaşmalarına göre değişilebiliyor. O yüzden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İsveç ve bazı diğer ülkeler burada yer almıyor.


Dağılıma dikkatlice baktığımızda en dikkat çekici detay olarak karsımıza şu çıkıyor; Avrupa Birliğinde asgari ücretler genellikle doğuda 600 € 'nun altında iken ve kuzeybatısında ise 1500 €' dan fazla. Bir diger önemli detay ise; AB'deki en yüksek asgari ücret ( Lüksemburg ) en düşükten (Bulgaristan) neredeyse 7 kat daha fazladır.

AB genelinde asgari ücret seviyeleri 3 gurup oluşturuyor. 

Doğu Grubu
Bu bölgedeki ülkelerin belirledikleri asgari ücretler 300-600 euro arasında bulunuyor ( en düşük Bulgaristan 312 Euro - Polonya 611 Euro)

Güney Grubu
Bu grupdaki ülkelerde ise çıta biraz yükseliyor ve 700-1000 seviyesine ulaşıyor ( en düşük Portekiz 741 Euro - İspanya 1050 Euro)

Batı ve Kuzey Grubu
Bu bölgedeki ülkeler çalışanlara en yüksek ücretlerin verildigi yerler. Hepsi de asgari ücretler 1500 Euro'nun uzerinde ( en düşük Fransa 1500 Euro - Lüksemburg 2142 Euro )(Bu arada bir karşılaştırma olarak da şu bilgiyi de verelim, Amerika Birleşik Devletleri ulusal asgari ücreti 1119 Euro)

AVRUPA'DA EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEKE ASGARİ ÜCRET SIRALAMASI
Bulgaristan (312 €) 
Letonya (430 €)
Romanya (466 €)
Macaristan (487 €)
Hırvatistan (546 €)
Çekya (575 €)
Slovakya (580 €)
Estonya (584 €)
Litvanya (607 €)
Polonya ( € 611)
Portekiz (741 €)
Yunanistan (758 €)
Avrupaulkeleri.com (765 €)
Malta (777 €)
Slovenya ( 941 €)
İspanya (1 050 €)
Fransa (1 539 €)
Almanya (1 584 €)
Belçika (1 594 €)
Hollanda (1636 €)
İrlanda (1.656 €)
Lüksemburg (2 142 €)


Harita üzerinde Avrupa genelinde nerelerde ne kadar asgari ücret ödendigini görebilirsiniz.
Avrupa Birliginde asgari ücretler

Avrupa Hattında Çalıştırılmak Üzere TIR ŞOFÖRLERİ Alınacak

Uluslararası Tır Şoförü Aranıyor

Eskişehir'deki bir Uluslararası Nakliyat firmasına Avrupa hattında çalıştırılmak üzere TIR ŞOFÖRLERİ alınacaktır.


Aranan Nitelikler
Daha önceden yurt dışına tır şoförlüğü yapmış,
Dijital ehliyeti ve mesleki belgeleri tam olan,
En az 1 yıl deneyimli

Müracatlar şirketin web sitesi üzerinden iş başvuru kısmından yapılabilir : www.seyyah.com.tr/isbasvuruformu

Uluslararası Tır Şoförü AranıyorYunan milletvekilinin Türk Bayrağı'nı yırtma videosu

Irkçı Yunan milletvekili Türk Bayrağı'nı işte böyle yırttı!

Saygısız vekil  Ioannis Lagos Avrupa Parlamentosu'nda "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumunu ve Yunanistana verdigi zararlar hakkında konusurken konuyu Türkiyeye getirdi ve sanli bayrağımızı yırttı. Bu gereksiz adama Türkiye'nin dışında kendi ülkesi Yunanistan 'dan da büyük tepki geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin’in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, “Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.”

Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı'nı yırtma videosu

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK

Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere,  Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve
tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (5) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 25/02/2020 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl
Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR - NİTELİKLER
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için; Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak
adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b)
maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3
yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1-Yazılım Geliştirme Uzmanı (A): 
(3 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı
ücret ödenecektir.)
a)ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
b)C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil
ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c)Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri
konusunda tecrübeli olmak,
d)Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli olmak,
e)Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
f)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
g)Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
h)Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
i)Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j)Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
k)Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
l)TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
m)Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

2-Yazılım Geliştirme Uzmanı (B):
 (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı
ücret ödenecektir.)
a)ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojilerini iyi derecede bilmek.
b)C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil
ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c)Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End
teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d)Entity Framework ve/veya Entity Framework Core, LINQ konularında tecrübeli olmak,
e)Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
f)Kurumsal yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
g)Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
h)İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli
MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
i)Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında tecrübeli olmak,
j)Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
l)Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performansı yüksek kod yazabilme
konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
m)TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve CI-CD (Continuous
Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
n)Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

3-Yazılım Geliştirme Uzmanı (C): 
(1 Kişi-Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 katı
ücret ödenecektir.)
a)Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b)Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS projelerinde veya
Hastanelerde en az 3 yıl çalışmış olmak,
c)Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübeli olmak,
d)Güncel SUT ve hbys mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e)En az 10 kişilik hastane bilgi işlem ekip liderliği yapmış olmak,
f)En az 1 hastanenin hbys yazılımı geçişinde bulunmuş olmak,
g)İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
h)Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
i)Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda
bilgi sahibi olmak,
j)ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
l)Tercihen ALES (Sayısal) puanının 80 ve/veya üzeri olmak,
m)Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
n)Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak,
o)Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
p)Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak,

q)Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular 20/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi /ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,
2-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,
3-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir Belge,
(İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki
bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş
olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu
teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
4-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
5-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
6-KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
7-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
8-T.C. Kimlik Kartı örneği,
9-1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
10- SGK Hizmet Dökümü.

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI
Özel şartlar bölümündeki konular.

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan
adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)
3-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
6-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
7-KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
8-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
9-T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca
onaylanacaktır)
10-4 adet fotoğraf,
11-Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12-Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Şubat/2020 tarihli)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel
Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.127,04 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Bursa'da Otopark Görevlisi Aranıyor

Bursa BURULAŞ Daimi Çalışacak Personel Alacak.
Toplam 10 Kisi İşe Alınacak. Bursa'da yaşayan 30-45 yaş arası erkekler, mutlaka degerlendirmeli. Çünkü daimi bir iş.

ARANAN NİTELİKLER
En az ortaokul mezunu olmak
Ayakta durmaya engeli olmamak
Askerlik görevini tamamlamıs olmak
B Sinifi surucu belgesine sahip olmak
30-45 Yas aralıgında olmak

ÇALIŞMA ŞARTLARI
Yeri: Bursa ili sınırları icerisinde otopark alanları
Saatleri: Haftada en az 45 saat, Vardiyalı.

BAŞVURU İCİN GEREKLİ BELGELER
Nufuz cuzdani fotokopisi
Sabika kayıt belgesi (varsa adli sicil detayı ile birlikte)
Ogrenim belgesinin fotokopisi
İşkur kayıt belgesi
1 adet fotograf

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Son başvuru tarihi 19 Ocak 2020
Başvuru adresi: Odunluk Mahallesi, Akpinar Cad. No 6/1 Nilufer, Bursa

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İnönu Üniversitesi Hastanesine 100 kişi alınacak. 
Hemşireler ve Sağlık Teknikerleri aranıyor. İşte aranan şartlar ve başvuru bilgileri. 

İnönu Üniversitesi (Malatya) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edecektir.


HEMŞİRE
SAYI: 91 kişi (bayan erkek karışık) alınacak
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 2 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 4 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 4 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93


ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaslılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözlesmeli personel pozisyonuna iliskin yataklı
tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalısmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum
memuriyete giriste tam tesekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Basvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu sekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözlesmelerinin feshedilmesi veya sözlesme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözlesmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözlesmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler"  hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.

İlanda belirtilen sartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas
alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek
kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan basvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları tasımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI
İlan Tarihi : 13/01/2020
Başvuru Bitis Tarihi : 24/01/2020
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
7. Adli Sicil Kaydı
Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
ilan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Almanya Türk İşçi Alacak. Almanya'da Çalışmak İçin Kimler Başvurabilir? Türkiye'den Başvurular Nasıl Yapılır?

Almanya işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu yıl AB üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçi alınacak. Peki, Almanya işçi alımı şartları nelerdir?
PERSONEL ALIMI YAPILACAK ANA DALLAR
Kamyon ve Tır Şoförü
Hasta Bakıcı
Hemşire
Mühendis
Bilisim ve Bilgisayar Uzmanları
Aşçı
İnşaat İçşisi
Metal İçşisi
Ve daha bir çok sektör'de binlerce eleman alınacak


KİMLER BAŞVURABİLİR
20-45 yaş aralığında her Türk vatandaşı, sağlık engeli olmadığı sürece müracaat edebilir.

ARANAN ŞARTLAR
Başvuru yapmak istediginiz alana göre diploma, deneyim ve Almanca bilme gibi farklı şartları aranabilmektedir. Almanya diploma ve deneyim konusunda ciddi bir ülkedir.

MAAŞ
En az  2500 Euro

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Bütün başvurular buradan www.obm-turkiye.com yapılacak ve aranan şartlara, başvuru formlarına vs yine buradan ulaşılacak.