Litvanya'nın Yönetim Yapısının Şekillerle Anlatımı - Litvanya Devleti'nin Temel Kurumları Nelerdir

Aşagıdaki şekilde Litvanya Cumhuriyeti'nin siyasi - politik yönetim yapısının yukarıdan aşagıya nasıl var oldugunu göreceksiniz.

Supreme Court - Yargıtay
Constitutional Court - Anayasa Mahkemesi
Court of Appeal - Temyiz (İstinaf Mahkemesi)
District - Local Courts - Yerel Mahkemeleri
Avrupaulkeleri.com

President - Cumhurbaşkanı
Prime Minister - Başbakan
Cabinet - Bakanlar Kurulu
Seimas - Parlemento

Mayor - Vali
Regional / Municipal Councils - Belediyeler

VOTERS - Oy Hakkına Sahip Vatandaşlar