Macar Türkolog György Hazai Vefat Etti

Türkoloji dünyasının, Macar Türkolojisinin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Macar Türkbilimci Prof. Dr. György Hazai vefat etti. .

30 Nisan 1932'de Budapeşte'de dünaya gelen büyük bilim adamı Hazai, yine Budapeşte'de 7 Ocak 2016'da aramızdan ayrıldı.
Macar Türkolog György
Budapeşte Loránd Eötvös Üniversitesinden mezun oldu. 1954 ve 1955 yıllarında Bulgaristan’da Türk ağızlarını araştırdı. Németh’in yönetimi altında yapılan araştırma gezilerine katılan Hazai, 1956 yılında Bulgaristan’a çağrılmış ve Sofya Üniversitesinde Türkoloji dersleri vermiştir. (1956-1957) 1957’de Makedonya’da Türk ağızları üzerine araştırmalar yapmış, daha sonra Berlin Üniversitesinde görev almıştır. (1963-1982) Hazai Berlin’de Alman Bilimler Akademisi Turfan koleksiyonundaki Uygur yazmalarının yayımlanması için kurulan araştırma kurulunun başına getirilerek, bu alanda Peter Zieme ile birlikte Uygurca metinleri yayımlamaya başlamıştır. (Berliner Turfantexte)

ilgili sayfalar: http://goo.gl/xmIv4I

Hazai son zamanlarda kendisini bibliyografya çalışmalarına vermiş ve 1917-1955 yıllarını içeren Sovyet Türkolojisi bibliyografyası ve Berlin Frei Üniversitesinden Barbara Kellner-Heinkele ile birlikte  Handbuch der Turkologie  adlı bibliyografya çalışmasını da yayıma hazırlamıştır. (Budapest-Wiesbaden 1986)

Türkoloji alanındaki yayın ve çalışmaları göz önüne alınarak Hazai, 1983 yılında Türk Dil Kurumu şeref üyeliğine seçilmiştir.