Avrupa Arama Kutusu

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Personel Alacak

T.C. Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu, Başkonsolosluk'daki bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8.    Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,
9.    Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.


BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1.      Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2.  Özgeçmiş (CV),
3.  Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4.  Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
6.  Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
7.  Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


SINAV
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da T.C. Paris Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları:
Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)
Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ
Başvurular en geç 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz 44, Rue de Sevres, 92100 Boulogne Billancourt adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00 – 12:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.


SINAV YERİ
Yazılı Sınav:
T.C. Paris Başkonsolosluğu,
44, Rue de Sevres, 92100 Boulogne Billancourt

Sözlü ve Uygulamalı Sınav:
T.C. Paris Başkonsolosluğu,
44, Rue de Sevres, 92100 Boulogne Billancourt

Tel      : 00 33 147123040
Fax     : 00 33 147123035
E-mail: consulat.paris@mfa.gov.tr

Litvanya'da Eğitim İçin Gerekli Vize - Litvanya'da AB Eğitim Proğramlarına Katılmak İçin Shengen Vizesi Bilgileri

Litvanya'da Üniversite okumak veya Litvanya'daki akademik araştırma programlarına katılmak veya AB'nin herhangi bir Ögrenim, Eğitim programına katılmak icin vize almaniz gerekmektedir.

Gerekli (destekleyici) Belgeler
(1) Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

(2) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
- son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
- düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).

(3) Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge

(4) Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
a. Öğrenim amacıyla:
- Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat
b. AB'nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla:
- Üniversite veya araştırma merkezi tarafından avrupaulkeleri.com gönderilen davet mektubunun aslı.
- Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.

(5) Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:
(a) Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise:
- işveren mektubu ve/veya izin onayı.
- SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.
(b) Başvuru sahibi öğrenci ise:
- Öğrenci Belgesi.
c. Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
- Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).

Başvurulacak Yer ve Diğer Bilmeniz Gerekenler icin tıklayın

Diger Vize Çesitleri
A - Turizm amaçlı Litvanya Shengen Vizesi
B - Aile veya Arkadaş ziyareti amaçlı Litvanya Shengen Vizesi
C - Ticaret amaçlı Shengen vizesi
D - TIR ile Shengen bölgesine girmek veya Shengen ülkesine girmek amaçlı Vize.
E - Kültürel, Spor veya Konferans etkinliklerine katılmak amaçlı Shengen Vizesi.
F - Öğnemim veya AB'nin Ögrenim, Eğitim veya Araştırma Programlarına katılmak amaçlı Shenen Vizesi.

Kültürel, Spor veya Konferans etkinliklerine katılmak amaçlı Shengen Vizesi

Kültürel Etkinlik İçin Litvanya Shengen Vizesi - Sportif Faliyetler İçin Litvanya Shengen Vizesi - Konferansa Katilmak İçin Litvanya Shengen Vizesi

Gerekli (destekleyici) Belgeler
(1) Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

(2) Konaklamaya ilişkin belge.

(3) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
- son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
- düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).

(4) Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin avrupaulkeleri.com amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
(a) Kültürel etkinlik veya konferanslara katılım amacıyla:
- Etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye.
(b) Spor etkinlikleri amacıyla:
- spor kulübü / spor federasyonu tarafından gönderilen ve spor etkinliğine katılımı teyit eden davetiye veya akreditasyon belgesi.
- gönderen spor kulübü veya spor federasyondan alınmış sporcu lisansı.

(5) Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:
a. Başvuru sahibi çalışan ise:
- İşveren mektubu ve/veya izin onayı.
- SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü".
b. Başvuru sahibi çiftçi ise:
- ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
(c) Başvuru sahibi çalışan veya özel şirket sahibi ise:
- şirketin ticaret odasındaki kaydı avrupaulkeleri.com ve ticaret sicil gazetesinin bir nüshası.
- Vergi levhası.
(d) Başvuru sahibi emekli ise:
- emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).
(e) Başvuru sahibi öğrenci ise:
- Öğrenci Belgesi.
(f) Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
- Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).

Başvurulacak Yer ve Diğer Bilmeniz Gerekenler icin tıklayın

Diger Vize Çesitleri
A - Turizm amaçlı Litvanya Shengen Vizesi
B - Aile veya Arkadaş ziyareti amaçlı Litvanya Shengen Vizesi
C - Ticaret amaçlı Shengen vizesi
D - TIR ile Shengen bölgesine girmek veya Shengen ülkesine girmek amaçlı Vize.
E - Kültürel, Spor veya Konferans etkinliklerine katılmak amaçlı Shengen Vizesi.
F - Öğnemim veya AB'nin Ögrenim, Eğitim veya Araştırma Programlarına katılmak amaçlı Shenen Vizesi.

DUYURU

DUYURU - Ailesi Sırbistan veya Kosova"dan göç etmiş olanlar: bu ülkede kalan ve devletin el koyduğu taşınmazlara ilişikin tazminat ödemesi yapılacaktır. Duyurunun devamini okumak icin TIKLAYIN

ANDORRA

Başkenti: Andorra la Vella
Dili - Katalan Dili
Nüfusu - 85,000
Parasi: Euro

ALMANYA

Başkenti - Berlin
Dili - Almanca
Nüfusu - 81.800,000
Parası - Euro

AVUSTURYA

Başkenti - Viyana
Dili - Almanca
Nüfusu - 8.500.000
Parası - Euro

AZERBAYCAN

Başkenti - Bakü
Dili - Azerice
Nüfusu - 9.250.000
Parası - Manat

BELÇİKA

Başkenti - Brüksel
Dili - Flemenkçe, Fransızca, Almanca
Nüfusu - 11.000.000
Parası - Euro

BEYAZ RUSYA

Başkenti - Minsk
Dili - Beyaz Rusça, Rusça
Nüfusu - 10.200.000
Parası - Beyaz Rusya Rublesi

BİRLEŞİK KRALLIK

Başkenti - Londra
Dili - İngilizce (bazi bolgelerde İskoçça, Gal dili, İrlandaca)
Nüfusu - 62,300,000
Parası - Sterling (Pound)

ERMENİSTAN

Başkenti - Erivan
Dili - Ermenice
Nüfusu - 3.300.000
Parası - Dram

Gürcistan

Başkenti - Tiflis
Dili - Gürcüce
Nüfusu - 4.500.000
Parası - Lari

İRLANDA

Başkenti: Dublin ve Belfast
Dili - İrlandaca, İngilizce
Nüfusu - 4.600.000
Parası - Euro, Pound

İSVEÇ

Başkenti - Stockholm
Dili - İsveçce
Nüfusu - 9,500,000
Parası - İsveç Kronu

İSVİÇRE

Başkenti - Bern
Dili - Almanca, Fransızca, İtalyanca
Nüfusu - 8,000,000
Parası - İsviçre Frankı

RUSYA

Başkenti: Moskova
Dili - Rusça (ve 27 farklı yerel dil)
Nüfusu - 143,000,000
Parası - Ruble

SLOVAKYA

Başkenti - Bratislava
Dili - Slovakca
Nüfusu - 5.500.000
Parası - Euro

UKRAYNA

Başkenti - Kiev
Dili - Ukraynaca
Nüfusu - 46,000,000
Parası - Grivna (hryvnia - гривня)

VATİKAN DEVLETİ

Başkenti - Vatikan City (yada sadece Vatikan)
Dili - Latince ve İtalyanca
Nüfusu - 832
Parası - Euro


YUNANİSTAN

Başkenti - Atina
Dili - Yunanca
Nüfusu - 10,780,000
Parası - Euro