Danimarka Eğitim Sistemi

Danimarka Eğitim Sisteminin Özellikleri.

Dünyanin en egitimli vatandaşlarının yaşadığı Danimarka'da eğitimin nasıl olduğuna dair kısa ama öz bilgileri paylaşmak isterim.

Danimarka eğitim sisteminde herkes kendi yeteneği doğrultusunda öğrenim görme imkanına sahiptir. Temel eğitim zorunludur ve 7 (6)-16 (15) yaşları arasında 9 yıl sürmektedir. 10'ncu sınıf isteğe bağlıdır. OECD verilerine göre Danimarka dünyada eğitime en çok harcama yapılan ilk beş ülke arasındadır. Ortalama sınıf büyüklüğü 20 kişidir. 4.-9. sınıflar arasında İngilizce zorunludur.

16-19 yaş grubu için “gençlik eğitim programları” uygulanmaktadır. Bunlar genel, teknik ve ticari, meslek eğitimi olmak üzere 3 gruba ayrılmakta ve staj programlarıyla da tamamlanmaktadır.

Ortaöğretimden yükseköğrenime geçişte sınav sistemi bulunmamaktadır. Öğrencilerin ortaöğretim not ortalamaları ve gördükleri dersler yükseköğrenim programı seçiminde etkili olmaktadır. Ülkede yüksek eğitim ise 3 tür kurum tarafından verilmektedir. Bunlar, 2 yıllık eğitim veren mesleki eğitim akademileri (ticaret, teknoloji, telekomünikasyon), 3-4 yıllık kolejler (eğitim, ticaret, hemşirelik) ve 3-5 yıllık üniversitelerdir. Yüksek öğretim sonuna kadar eğitim ücretsizdir. Danimarkalıların, ailelerinin gelir düzeyine göre devlet bursu almaları mümkündür. Üniversitelerin bazı bölümlerinde Danca dışındaki dillerde lisans eğitimi verilen programlar bulunmakla birlikte, lisans düzeyinde temel Danca bilgisi zorunludur.

İlgili bağlantılar: Danimarka Milli Eğitim Bakanlığı
Danimarka'nın Haritadaki Yeri

Bulgaristan'da Anonim Şirketi Nasıl Kurulur.

Bulgaristan'da Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Olan Belgeler.

1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir)
2. Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda)
3. Ticaret Kanununun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
4. AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
5. Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD’de yer alma kararı
6. Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
7. Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde kaydı bulunmadığı durumlarda ise tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının bu kararı alma çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge
8. Müdürler Kurulunun ya da Yönetim Kurulunun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
9. Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı
10. Yönetim Kurulu ya da Müdürler Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
11. Kurucuların Ticaret Kanununun 160. maddesi 2. fıkrası gereğince düzenledikleri beyannameler
12. Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanununun 234. maddesi 3. fıkrasına göre hazırlanmış beyannameleri
13. Şirketi temsil etmekle yükümlü kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
14. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
15. Kanunların gerektirdiği durumlarda yönetim organları üyelerinin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri
16. Bankaya yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50.000 Leva)
17. Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler
18. Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Tek kişilik AD kuruluşu için başvuruda 460 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir. Bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette bulunacak AD’nin kuruluşu için başvuruda 1700 leva ticaret siciline kayıt ücreti ödenmektedir.


>>  Bulgaristan'da Nasıl Şirket Kurulur? Bulgaristan’da Şirket Kurmak İçin Gerekenler  <<

 >>  Bulgaristan'da Limited Şirketi Kuruluşu İçin Gerekli Olan Belgeler  <<

Bulgaristan'da LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

Bulgaristan'da Limited Şirketi Nasıl Kurulur.

LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Olan Belgeler
1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir)
2. Şirket kuruluş sözleşmesi
3. Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (ortak tüzel kişi yabancı ise veya ortak tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
4. Tüzel kişinin ilgili organının limited şirkette yer alma kararı
5. Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı
6. Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
7. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler
8. Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 Leva)
9. Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler
10. Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

LTD şirket kuruluşu için başvuruda 160 leva (elektronik başvurularda 110 leva) ticaret siciline kayıt ve 50 leva (elektronik başvurularda 35 leva) şirket adı alma ücreti ödenmektedir.

>>  Bulgaristan'da Nasıl Şirket Kurulur? Bulgaristan’da Şirket Kurmak İçin Gerekenler  <<

>>  Bulgaristan'da Anonim Şirketi Nasıl Kurulur  <<

.