Diplomatik e-Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır

Diplomatik Pasaport Başvurusu Hakkında Bilgiler.

Diplomatik e-Pasaport başvuru formu ( buradan açabilirsiniz ) bilgisayarda elektronik ortamda doldurulup çıktısı alınabilir veya çıktısı alınarak büyük kitap harfleri kullanılmak suretiyle elle doldurulabilir.

*ÖNEMLİ: Başvuru formlarında barkod bulunduğundan fotokopi ile çoğaltılmaması, her bir başvuru için ayrıca çıktı alınması önem taşımaktadır.

E-Pasaport Başvuru Formu doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

-Pasaportta, kimlik bilgileri bölümündeki tüm alanlar, nüfus cüzdanı ile uyumlu olarak ve eksiksiz doldurulmalıdır.

-Pasaport hakkı bir başkası üzerinden kazanılmış ise hamili bilgileri bölümünün de mutlaka doldurulması gerekmektedir.

-Pasaportun tanzim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların zamanında çözümlenmesi için iletişim bilgileri bölümü eksiksiz doldurulmalıdır.

-Diplomatik e-Pasaportlar merkezde Dışişleri Bakanlığınca sahibine teslim edilmektedir. Dolayısıyla, pasaport hamilinin teslimat bilgileri bölümünün doldurulması gerekmektedir.

-İmza kutucuğu, elektronik değil, mutlaka ıslak imzalanmalıdır. İmza, e-pasaporta imza kutucuğundan taranarak aktarılacağından, imzanın kutucuğunun dışına taşmaması gerekmektedir. İmza kutucuğu 12 yaş ve üzeri başvuru sahipleri tarafından imzalanacaktır. Aksi durumda kutucuk boş bırakılmalıdır.

-Formun sağ alt köşesinde bulunan barkodun tahrif edilmemesi önem taşımaktadır.

-Form ile birlikte son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik pasaport fotoğrafı gerekmektedir. Biyometrik fotoğraf özelliklerine http://www.epasaport.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Başvuru sırasında, biyometrik fotoğrafların, forma iğnelenmemesi, zımbalanmaması veya yapıştırılmaması gibi fotoğrafa zarar verici işlemlerden kaçınılması gerekmektedir. Fotoğraflar, mümkünse küçük bir zarfa konulmak suretiyle, forma ataş ile iliştirilmelidir. Fotoğrafın arkasına sahibinin adı ve soyadının kurşun kalemle ve ön yüzüne yansımayacak şekilde yazılması uygun olacaktır.

Diplomatik e-Pasaport başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır:

-Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya onaylı örneği

-Diplomatik e-Pasaport cüzdan bedelinin Türkiye İş Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı Şubesi nezdindeki “Dışişleri Bakanlığı / PDGY/Diplomatik e-Pasaport Hesabı”na yatırıldığına dair dekont.
PDGY/e-PASAPORT HESABI: 4368 20318
*Pasaport teslimatı ile birlikte mutemet alındı makbuzu verilecektir.

-Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

-Sürekli dış göreve gideceklerden atama kararının örneği/Bakanlar Kurulu Kararı’nın örneği.

-Sürekli dış göreve gideceklerin Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nın yönlendirme kurslarına katıldıklarını gösterir belge.

-Mevcut eski pasaportların güvenlik nedeniyle iptali gerektiğinden, önceki diplomatik pasaportlar.

-18 yaşından küçük çocuklar için hak sahibinin eşinin muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belge veya Dışişleri Bakanlığına bizzat gelerek muvafakatname imzalanması gerekmektedir.

-   Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

-Boşanma halinde çocukların velayetinin kime verildiğine dair mahkeme kararının aslı veya noter/mahkeme onaylı sureti.

"E-pasaport Başvuru Formu" ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı C blok Zemin kat 15 nolu odaya teslim edilmelidir. e-Pasaport ile ilgili olarak http://www.epasaport.gov.tr adresinden veya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Pasaport bölümünün 292 23 90 veya 292 15 45 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde detaylı bilgi almak mümkündür.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Bu blogdaki popüler yayınlar

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Danimarka Nerede - Danimarka Neresi

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Polonya Nerede - Polonya Dünya Haritasında Yeri

Kırım Nerede - Kırım Neresi - Kırım'ın Haritalardaki Yeri

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Türkiye'den Ukrayna'ya kaç saatte gidilir - İstanbul Ukrayna arası kaç saat sürer

Galler Nerede - Galler Dünyanın Neresinde

İsviçre Nerede - İsviçre Nerde - İsviçre Neresi

İrlanda Nerede - İrlanda Neresi - İrlanda Haritadaki Yeri