İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İnönu Üniversitesi Hastanesine 100 kişi alınacak. 
Hemşireler ve Sağlık Teknikerleri aranıyor. İşte aranan şartlar ve başvuru bilgileri. 

İnönu Üniversitesi (Malatya) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edecektir.


HEMŞİRE
SAYI: 91 kişi (bayan erkek karışık) alınacak
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 2 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 4 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93

SAĞLIK TEKNİKERİ
SAYI: 4 (bayan erkek karışık)
ARANAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
PUAN: 2018 yılı KPSSP93


ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaslılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözlesmeli personel pozisyonuna iliskin yataklı
tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalısmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum
memuriyete giriste tam tesekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Basvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu sekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözlesmelerinin feshedilmesi veya sözlesme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözlesmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözlesmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler"  hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.

İlanda belirtilen sartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas
alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek
kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan basvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları tasımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI
İlan Tarihi : 13/01/2020
Başvuru Bitis Tarihi : 24/01/2020
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
7. Adli Sicil Kaydı
Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
ilan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Bu blogdaki popüler yayınlar

Portekiz Neresi - Portekiz Nerede

Danimarka Nerede - Danimarka Neresi

İspanya Nerede - İspanya Dünyanın Neresinde

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Polonya Nerede - Polonya Dünya Haritasında Yeri

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Kırım Nerede - Kırım Neresi - Kırım'ın Haritalardaki Yeri

Türkiye'den Ukrayna'ya kaç saatte gidilir - İstanbul Ukrayna arası kaç saat sürer

İsviçre Nerede - İsviçre Nerde - İsviçre Neresi

Galler Nerede - Galler Dünyanın Neresinde

İrlanda Nerede - İrlanda Neresi - İrlanda Haritadaki Yeri