SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK

Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere,  Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve
tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (5) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü sınav 25/02/2020 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl
Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR - NİTELİKLER
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için; Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak
adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b)
maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3
yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1-Yazılım Geliştirme Uzmanı (A): 
(3 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı
ücret ödenecektir.)
a)ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
b)C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil
ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c)Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri
konusunda tecrübeli olmak,
d)Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli olmak,
e)Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
f)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
g)Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
h)Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
i)Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j)Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
k)Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
l)TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
m)Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

2-Yazılım Geliştirme Uzmanı (B):
 (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı
ücret ödenecektir.)
a)ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojilerini iyi derecede bilmek.
b)C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil
ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c)Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End
teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d)Entity Framework ve/veya Entity Framework Core, LINQ konularında tecrübeli olmak,
e)Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
f)Kurumsal yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
g)Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
h)İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli
MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
i)Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında tecrübeli olmak,
j)Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
l)Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performansı yüksek kod yazabilme
konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
m)TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve CI-CD (Continuous
Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
n)Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

3-Yazılım Geliştirme Uzmanı (C): 
(1 Kişi-Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 katı
ücret ödenecektir.)
a)Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b)Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS projelerinde veya
Hastanelerde en az 3 yıl çalışmış olmak,
c)Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübeli olmak,
d)Güncel SUT ve hbys mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e)En az 10 kişilik hastane bilgi işlem ekip liderliği yapmış olmak,
f)En az 1 hastanenin hbys yazılımı geçişinde bulunmuş olmak,
g)İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
h)Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
i)Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda
bilgi sahibi olmak,
j)ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
k)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
l)Tercihen ALES (Sayısal) puanının 80 ve/veya üzeri olmak,
m)Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
n)Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak,
o)Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
p)Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak,

q)Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular 20/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi /ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,
2-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,
3-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir Belge,
(İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki
bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş
olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu
teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
4-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
5-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
6-KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
7-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
8-T.C. Kimlik Kartı örneği,
9-1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
10- SGK Hizmet Dökümü.

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI
Özel şartlar bölümündeki konular.

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan
adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)
3-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5-Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
6-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
7-KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
8-İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
9-T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca
onaylanacaktır)
10-4 adet fotoğraf,
11-Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12-Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Şubat/2020 tarihli)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel
Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.127,04 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Bu blogdaki popüler yayınlar

Danimarka Nerede - Danimarka Neresi

Portekiz Neresi - Portekiz Nerede

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Polonya Nerede - Polonya Dünya Haritasında Yeri

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Kırım Nerede - Kırım Neresi - Kırım'ın Haritalardaki Yeri

Türkiye'den Ukrayna'ya kaç saatte gidilir - İstanbul Ukrayna arası kaç saat sürer

Galler Nerede - Galler Dünyanın Neresinde

İsviçre Nerede - İsviçre Nerde - İsviçre Neresi

İrlanda Nerede - İrlanda Neresi - İrlanda Haritadaki Yeri