Avrupa'nın Biyocoğrafya Haritası

Avrupa Kıtası'nın Biyocoğrafik bölgelerini görelim.

Biyocoğrafya, bitki ve hayvan türlerinin dağılımını ve bu dağılımın nedenlerini inceleyen bilim dalıdır. Biyocoğrafya, evrimsel biyoloji, jeoloji, coğrafya ve fizik bilimlerinin  birleştiği,  bütünleştiği bir alandır.

Görsel üzerindeki anlamlar
Arctic - Arktik
Atlantic - Atlantik
Boreal - Boreal (Tayga)
Alpine - Avrupaulkeleri.com Alpin çayırlar
Contitental - Karasal bölge
Pannonian - Karpatlar
Mediterranean - Akdeniz
Macaronesian - Makronezya (Atlantic Adalari)
Steppic - Stepler
Black Sea - Karadeniz