Avrupa 1430 - Avrupa 1430 Yılında Nasıldı?

1430 Yılında Avrupa'daki devletler, krallıklar ve imparatorluklar haritası.

Bundan yaklaşık 600 sene once Avrupa'daki sınırlar bugünkünden oldukca farklıydı.

Anadolunun tamamı henüz Osmanlıya ait değildi. Iskandinav ülkeleri Kalmar Birliği adı altında güclerini birleştirmişlerdi. Ortadoğu Memlukluler ile Beduin kabileleri arasında paylaşılmışken, Litvanya topraklarının sınırlarını Karadenize kadar ulaştırmıştı.

Görsel üzerindeki devletlerden bazıların günümüzdeki isimleri

KHANETE OF THE GOLDEN HORN - Altınordu Devleti
HOLY ROMAN EMPIRE - Kutsal Roma Imparatorluğu
TEUTONIC ORDER - Töton Şövalyeleri İdaresi (Teutonik Şövalyeleri)
PAPAL STATES - Papalık Devletleri
SMAL STATES - Küçük Devletçikler
NAPLES - Napoli
BERBER TRIBES - Berberi Kabileleri