Türk dış politikasında son dönemde sıklıkla kullanılan “komşularla sıfır sorun” söyleminin içeriği nedir ve gerçekçi midir?

Türkiye’nin “Komşularla Sıfır Sorun” yaklaşımı, ülkemizin kuruluşundan bu yana ilke edindiği “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” şiarının bir devamı niteliğindedir. Türkiye, komşularıyla sorunlarını çözerek ilişkilerini karşılıklı yarar temelinde ve mümkün olan her alanda geliştirmeyi hedeflemektedir.

Çevremizde bir istikrar ve refah kuşağı oluşturulması yaklaşımı, Türkiye’nin gelişme ve kalkınmasına yönelik olarak yürütülen çalışmaların istikrarlı biçimde sürdürülmesi bakımından da önemlidir. Gerçekten de, son yıllarda ekonomik, siyasi ve sosyal bakımlardan önemli ilerlemeler kaydeden Türkiye’nin, bu gelişimini aynı ivmeyle sürdürülebilmesi için, içeride olduğu kadar çevre bölgelerde de daha fazla istikrar sağlanmasına ihtiyacı vardır.

Türkiye-Kırım arası yolculuk kaç saat sürer? Kırım Türkiyeye ne kadar uzaklıkta?

“Sıfır sorun” yaklaşımı bu anlamda sabırla yol alacağımız uzun vadeli bir hedeftir. Elbette ki tüm sorunların bir anda çözümlenmesi mümkün değildir. Ayrıca, ilişkilerin geliştirilmesi için tek başına ülkemizin iyi niyetli çabaları da yeterli olmayacaktır. Politikamızın başarısı, komşularımızın tutumlarına ve ilişkilere etki eden şartlardaki gelişmelere de bağlıdır.

Nitekim, bugün örneğin Suriye’deki rejimin rejimin kendi halkına karşı açıkça şiddet uygulamaya başlaması ve buna son verme yönünde işbirliğini reddetmesi neticesinde, ilişkilerde yeni bir döneme girilmiştir. Bu, sıfır sorun yaklaşımımızın yanlışlığı veya tutarsızlığından değil, Suriye’nin bu yönde ilerlememize imkan vermeyen tutumundan kaynaklanmaktadır. Ancak, bu dönemde de Türkiye sorunları çözme iradesini yitirmiş olmayıp, Suriye halkının güven ve desteğini haiz bir rejimle ilişkilerimizi geliştirmeye ve sorunları gidermeye hazır bulunmaktayız.

Manchester Bilim Festivali

Sorunlar ne kadar girift ve derin olursa olsun, doğru yönde atılacak adım bellidir; o da çözüm yolunda ulusal çıkarları gözeten, gerçekçi, yapıcı ve olumsuzlukların olumlu unsurları gölgelemesine fırsat tanımayan bir dış politika anlayışıdır.

Bu düşünceden hareketle, komşularımızla ilişkilerimizde görüş ayrılıklarından ziyade fırsat ve işbirliği imkanlarına odaklanılmıştır. İlişkilerimiz “herkes için güvenlik”, “siyasi diyalog”, “ekonomik karşılıklı bağımlılık”, “kültürel ahenk” ve “karşılıklı saygı” ilkeleri temelinde şekillendirilmiş ve geliştirilmiştir. Kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyleri, imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ve getirilen vize muafiyetleri ile ilişkiler her alanda daha ileri seviyelere taşınmıştır.

Ukrayna Türkiye'ye ne kadar uzaklikta. Türkiye ile Ukrayna arası kaç kilometre?

Bu anlayışla, ülke, bölge veya sorun ayrımı yapmaksızın hem kendi bölgemizde, hem de uzak coğrafyalarda siyasi diyalogun, kapsayıcılığın, tamamlayıcılığın, ekonomik işbirliğinin, kültürel uyum ve hoşgörünün kök salması yönünde çaba sarfediyoruz. Kriz odaklı değil, “ön alıcı” ve çözüm odaklı yaklaşımlar ortaya koymaya ve bunları mümkün olan en etkin biçimde uygulamaya gayret ediyoruz. Bölge ülkeleri arasında yapıcı bir ekonomik karşılıklı bağımlılık tesis edilmesinin çatışma riskini azaltacağına inanıyoruz.

Aynı anlayışla, bölgemizdeki ülkeler arasında güvenin pekiştirilmesine ve diyalog kanallarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya da çalışmaktayız. Önemli bölgesel sorunların taraflarının değişik formatlarda bir araya gelmelerine imkân sağlayan güvenilir bir buluşma noktası olarak zor meselelerin çözümünde “kolaylaştırıcı” roller üstlenmekteyiz.

Ceneviz Cumhuriyeti Yayılma Bölgeleri 

Aynı şekilde, bizimle ortak ideal ve amaçları paylaşan diğer ülkelerle işbirliğini geliştirmek ve karşılıklı güveni pekiştirmek amacıyla bölgemizde ikili ve çok taraflı İşbirliği mekanizmaları geliştiriyoruz. Bu anlayışla, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel örgütler bünyesinde de işbirliğini içeriksel olarak zenginleştirme gayretindeyiz.

Uzun yıllar çeşitli sorun ve ihtilaflarla boğuşmak durumunda kalan ve bu nedenle gerçek olumlu potansiyelini hayata geçiremeyen bölgemizde, bu anlayış ve çabalarımız neticesinde yeşeren işbirliği ve ortaklık ruhunun, barış ve istikrarın kalıcı anlamda tesisi için önemli bir katkı oluşturduğuna inanıyoruz. Çabalarımız bu anlayışla kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Bu blogdaki popüler yayınlar

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Danimarka Nerede - Danimarka Neresi

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye Ukrayna arası feribot bilgileri - İstanbul Ukrayna arası feribot seferleri listesi

Kosova Nerede - Kosova Neresi - Haritalarda Kosova'nın Yeri

Arnavutluk Nerede - Arnavutluk Neresidir

Kırım Nerede - Kırım Neresi - Kırım'ın Haritalardaki Yeri

Polonya Nerede - Polonya Dünya Haritasında Yeri

İsveç’te En Çok Verilen Kız İsimleri

Türkiye'den Ukrayna'ya kaç saatte gidilir - İstanbul Ukrayna arası kaç saat sürer

Galler Nerede - Galler Dünyanın Neresinde

İsviçre Nerede - İsviçre Nerde - İsviçre Neresi

İrlanda Nerede - İrlanda Neresi - İrlanda Haritadaki Yeri