Norveç’ten Korunma Talepleri ve İnsani Koşullar (Sağlık vs) Durumları için Norveç’e Yerleşme Başvuruları

Kimler Norveç Devletinden Korunma Isteyebilir? Hangi Durumlarda Korunma Başvurusu Yapılır?

Korunma
Maruz kaldığınız zulüm derecesi siyasi sığınma İçin yeterli olmasa bile hala Norveç’te ikamet edebilirsiniz. Buna sebep olarak ülkenizde süregelen bir savaş ya da insan dışı muameleye maruz kalma riskinizin bulunması sayılabilir. Eğer sığınma başvurunuz reddedilmişse Norveç Göçmen Bürosu her zaman için hala Norveç’te ikamet edip edemeyeceğinize bakacaktır.

İnsani Koşullar
Sizin ya da çocuklarınızın ülkenizde tedavisi bulunmayan ciddi bir hastalık geçirmeniz gibi bazı özel durumlarda Norveç’te kalmanıza izin verilebilir.


Korunma ve İnsani Koşullar icin nereye ve nasıl başvurmanız gerekiyor?

Norveçe Sığınma Başvuruları

Sığınma Nedir? - Norveç Kimlere Sığınma Hakkı Veriyor?