Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi - ARBİS-Y Hakkında Bilgiler

ARBİS-Y Nedir? ARBİS-Y Nasıl Calışır?

ARBİS-Y; TÜBİTAK tarafından kurulan ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren Türk bilim insanlarının bir arada bir envanterde buluşmasını sağlamayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

Bu veri tabanı ile temel olarak;
- Türkiye’deki araştırmacılar ve özel sektörün yurt dışındaki araştırmacılar ile bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alanında sistematik işbirliği ağları oluşturmalarına hizmet etmek,

- Türkiye’nin bilim diasporasının kendi arasında sistematik işbirliği ağları oluşturmalarına hizmet etmek,

- Ulusal ve uluslararası BTY politikalarının oluşturulmasında yurt dışındaki Türk bilim insanlarından yararlanılmasına hizmet etmek,

- Yurt dışına giden öğrencilerin, eğitim alanında rehberlik hizmeti alabilecekleri Bilim insanları ile irtibatının sağlanmasına hizmet etmek,

- Türkiye’deki BTY alanındaki gelişmelerin yurt dışındaki Türk bilim insanları ile paylaşılmasına hizmet etmek,

-Türkiye’nin uluslararası beyin gücünün kazanımı, ve bu güçten faydalanılmasına hizmet etmek;
-Kendi ülkelerindeki bilimsel gelişmelerin paylaşılması,
-Bilimsel trendlerin paylaşılması,
-Yurt dışında eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere destek sağlanması,
-Türkiye’deki araştırmacıların uluslararası programlara katılmak için gerekli olan duyacakları ortak ihtiyacının giderilmesine destek olunması
hedeflenmektedir.

Bilim insanlarımız https://arbis-y.tubitak.gov.tr/  adresinden ulaşılabilen veri tabanına kayıt yaptırabilirler.